எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவை கலைப்பு; இனி அதிமுகவுடன் இணைந்து செயல்பட முடிவு: ஜெ.தீபா அறிவிப்பு

எம்ஜிஆர் அம்மா தீபா பேரவை கலைப்பு; இனி அதிமுகவுடன் இணைந்து செயல்பட முடிவு: ஜெ.தீபா அறிவிப்பு
@ ஆக மொத்தம் மின்னல் செய்த நல்ல காரியம்..”கலைப்பு”