எல்லா ஐசிசி ட்ராபியையும் தொட்டு பாத்த ஒரே கேப்டன்.