ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு டிஆர்டிஓவில் பயிற்சியாளர் பணிகள்

சென்னை, ஆவடியில் உள்ள ராணுவ வாகனங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு  நிறுவனத்தில் அப்ரன்டிஸ்கள் பணிக்கு ஐடிஐ படித்தவர்கள்  விண்ணப்பிக்கலாம்.

பணியிடங்கள் விவரம்:Auto Electrician-2,  Carpenter-3, Computer Operator and Programming Assistant-35, Draughtsman  (Mechanical)-10, Electrician-20, Fitter-35, Machinist-13, Mechanic  (Motor Vehicle)- 15, Turner-7, Welder (G&E)- 6.

கல்வித்தகுதி:  சம்பந்தப்பட்ட டிரேடில் ஐடிஐ தேர்ச்சி. என்சிவிடி அங்கீகாரம் பெற்றிருக்க  வேண்டும். (Computer Operator and Programming Assistant, Welder ஆகிய  டிரேடுகளுக்கு ஓராண்டு ஐடிஐ படிப்பு போதும். COPA மற்றும்  Welder பணிக்கு மாதம் ரூ.8,609ம், கார்பன்டெர் பணிக்கு முதலாண்டு  ரூ.8,609ம், கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டர் மற்றும் புரோகிராமிங் அசிஸ்டென்ட்  மற்றும் வெல்டருக்கு மாதம் ரூ.8,609ம், மற்ற டிரேடுகளுக்கு மாதம் ரூ.9008ம்  பயிற்சி உதவித் தொகையாக வழங்கப்படும்.

63 comments

  1. Shi Shouxin took out two military newspapers from his arms, he promanix elite male enhancement pills combining cialis and otc ed pills has been assisting Li Gu in handling military affairs, and his power is not southflaortho cialis coupons

  2. Serious Skin Reactions, including DRESS Advise patients to stop using diclofenac sodium topical solution immediately if they develop any type of rash or fever and contact their health care provider as soon as possible see Warnings and Precautions 5 finpecia

  3. demonstrated that arylthiols, sulfides underwent coupling with phenyl or p tolyl magnesium bromides in the presence of 10 mol of NiCl 2 PPh 3 2 catalyst Figure 31 61 buy cialis with paypal The growth and development of the oocytes is the first part of the process that will, ideally, lead to ovulation

  4. Symptoms of an Air Embolism best cialis online Symptoms of Covid 19 may vary, and may include any of the following; fever, chills, headache, myalgia, rhinorrhea, throat pain, dyspnea, chest pain, cough, sputum, and less frequently loss of smell taste, nausea, vomiting, and diarrhea

Leave a comment

Your email address will not be published.