கபினி அணையில் ஒரு லட்சம் கனஅடி நீர் திறப்பு… காவிரியில் கரை புரண்டு வரும் வெள்ளம்🌐

கபினி அணையில் ஒரு லட்சம் கனஅடி நீர் திறப்பு… காவிரியில் கரை புரண்டு வரும் வெள்ளம்🌐