குதிகால் செருப்பு அணியும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

குதிகால் செருப்பு அணியும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

நாம் காலணிகள் தேர்வு செய்யும்போது அது நம் பாதத்தை காக்குமா, நம் பாதங்களுக்கு செட் ஆகுமா என்பதைப் பார்த்துத்தான் தேர்வு செய்ய வேண்டுமே தவிர, அது நம்மை உயரமாகக் காட்டுமா, அழகாகக் காட்டுமா என்பதைப் பார்த்து வாங்குவது நிச்சயம் விபரீதத்தில்தான் போய் முடியும்.

குதிகால் செருப்பு அணியும் பெண்களுக்கு பிளான்டர் பேசிட்டீஸ் (plantar fascicts) எனப்படும் குதிகால் வலி ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குதிகால் செருப்பு அணியும்போது உடலின் முழு எடையையும் கணுக்கால் தாங்க வேண்டியிருக்கும். இதனால் கணுக்கால் அதிக அளவு அழுத்தத்துக்கு உண்டாகும். விளைவு, வலி ஏற்பட்டு, நரம்புகள் தன் சம நிலையை இழந்து சுளுக்கு ஏற்படும். கால் தடுமாறும் நேரங்களில் தசை நாண்களில் அதிகளவு பாதிப்பு, தசை முறிவு போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.

வெறுங்காலிலோ அல்லது தட்டையான செருப்புகள் அணியும்போதோ, நம் உடலின் மொத்த எடையும் முதுகெலும்பு மூலமாகச் சமன் செய்யப்படும். ஆனால், குதிகால் செருப்பு அணியும்போது குதிகால் சற்று உயரமாக இருக்கும். இதனால், நம் உடலானது சற்று முன்னோக்கி வளைந்து இருக்கும். உடலின் ஒட்டு மொத்த எடையை மூட்டு தாங்க வேண்டியிருப்பதால் மூட்டு வலி ஏற்படும். தொடர்ந்து குதிகால் செருப்பு அணியும்போது மூட்டு ஜவ்வில் தேய்மானம் ஏற்பட்டு மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியதிருக்கும்.

குதிகால் செருப்பு தொடர்ந்து அணிபவர்களுக்குச் சிலசமயம் குதிகால் சிவந்து, லேசான வலி இருக்கும். குதிகால் உள் எலும்புகள் சேதமடைந்ததின் அறிகுறி இது. இதை அறியாமல், ஆயில் மசாஜ், கால் நரம்புகளை உருவிவிடுதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டால் நரம்புகளில் பாதிப்பு ஏற்படும்.

குதிகால் செருப்பு தொடர்ந்து அணியும்போது, கால் விரல்கள் பாதத்துடன் சேரும் பகுதி அதிக அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகும்.

மேலும் குதிகால் செருப்பு அணியும்போது அதைப் பேலன்ஸ் செய்ய நம் உடல் நிலையில் சில மாற்றங்கள் தேவைப்படுகிறது. தொடர்ந்து குதிகால் செருப்பு அணியும்போது உடல் அந்த மாற்றத்தை நிரந்தரமாக மாற்றமாக ஏற்றுக்கொள்ளும். இதனால், உடலின் கீழ் இடுப்புப் பகுதி பெரியதாகுதல், முதுகுப்பகுதி வளைதல் (கூன் விழுதல்) போன்றவை ஏற்படலாம். இது தவிர, சில பெண்களுக்கு கர்ப்பபை பாதிப்புகளும் ஏற்படலாம்.

57 comments

  1. They are sold from some illegal drugstores, which offer dangerous pharmaceuticals claiming to be generic Cialis or liquid Tadalafil 2 purchase cialis This allows our litigators to be successful in resolving cases while still preparing each case for trial

  2. If women were told the truth, they could never be sold toxic treatments such as radiation and chemotherapy, and they would never agree to take such devastating drugs as Arimidex or Tamoxifen, because they would know that their own natural estrogen is not their enemy when it is properly balanced and metabolized lasix for edema

  3. The lesion is miscoded as an adenine, resulting in incorporation of thymine across from the modified base buy clomid However, in the absence of clinical hypogonadism, testosterone is not indicated for the treatment of major depression

  4. I think she and the folks at NBC Universal realize that theyГў purchase ivermectin 3mg Patients with dyspnea at rest due to complications of advanced malignancy, co morbidities, and receiving concurrent pulmonary radiation therapy may be at increased risk of pulmonary toxicity

  5. z pack for std Increased arterial pressure, however, causes a transient natriuresis and decreases extracellular fluid volume until arterial pressure eventually stabilizes at a level point C at which sodium intake and output are balanced

  6. In the case of Edwards v BAF and IAAF 1997 Eu LR 721 Ch D, Lightman J stated Community Law is applicable to sport only in so far as it constitutes an economic activity and does not apply to matters, rules or events which are of sporting interest only buy clomid They found that although there were no global differences in cognitive function between

  7. Among the genes in module 1, we found PARP1 and E2F1, recently discovered important genes for endocrine resistance in breast cancer, supporting the validity of our approach safe place to buy cialis online D, SULF1 overexpression partially rescues TGF ОІ transforming growth factor ОІ activated myofibroblast marker protein expression from Halo suppression in primary mouse CFs

  8. Case series suggest that barbiturate therapy may be effective to reduce elevated ICP in various conditions, although ICP lowering effect appears to be relatively inconsistent viagra advertisement Is tamoxifen Soltamox safe to use during pregnancy or while breastfeeding

  9. Approval is currently being granted to Immune Therapies Inc finasteride 5 mg online cheap Although the Grand Duke has not officially announced the deprivation of Dan Luo s heir status, the nobles with a keen sense of smell blood pressure medication pregnancy reperine know that it is only a matter of time before Carlos, who is backed by the great magician Rogge, becomes the heir to the throne

  10. priligy ebay In patients with multiple myeloma or bone metastases from breast cancer, a single subcutaneous dose of denosumab decreases bone turnover markers within 1 day, and this effect is sustained through 84 days at higher doses

Leave a comment

Your email address will not be published.