சிதைவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?*

*சிதைவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்?*

காகித துண்டு – 2-4 வாரங்கள்,
வாழை இலை – 3-4 வாரங்கள்,
காகித பை – 1 மாதம்,
செய்தித்தாள் – 1.5 மாதங்கள்,
ஆப்பிள் கோர் – 2 மாதங்கள்,
அட்டை – 2 மாதங்கள்,
காட்டன் கையுறை – 3 மாதங்கள்,
ஆரஞ்சு தோல்கள் – 6 மாதங்கள்,
ஒட்டு பலகை – 1-3 ஆண்டுகள்,
கம்பளி சாக் – 1-5 ஆண்டுகள்,
பால் அட்டைப்பெட்டிகள் – 5 ஆண்டுகள்,
சிகரெட் துண்டுகள் – 10-12 ஆண்டுகள்,
தோல் காலணிகள் – 25-40 ஆண்டுகள்,
டின் செய்யப்பட்ட ஸ்டீல் கேன் – 50 ஆண்டுகள்,
நுரைத்த பிளாஸ்டிக் கோப்பைகள் – 50 ஆண்டுகள்,
ரப்பர்-பூட் உறை – 50-80 ஆண்டுகள்,
பிளாஸ்டிக் கொள்கலன்கள் – 50-80 ஆண்டுகள்,
அலுமினிய கேன் – 200-500 ஆண்டுகள்,
பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் – 450 ஆண்டுகள், டயப்பர்கள் – 550 ஆண்டுகள்.
மோனோஃபிலமென்ட் மீன்பிடி வலை – 600 ஆண்டுகள்,
பிளாஸ்டிக் பைகள் – 200-1000 ஆண்டுகள்.

நாங்கள் உங்களிடம் கோருகிறோம், தயவுசெய்து இந்த தகவலை உங்களால் முடிந்தவரை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவுகளுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
உலகளாவிய பசுமை இல்ல விளைவு தொடர்பான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று பிளாஸ்டிக் என்பது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும்.
– தயவுசெய்து ஒரு பசுமை சூழலை ஆதரிக்கவும்.🔴