சுமாா் 20 30 வருசம் கழிச்சு பழைய School நண்பா்களை சந்திக்கும் போது ஈசியா அடையாளம் கண்டுபிடிக்க இதுவும் ஒரு வழி- Dress Code.

சுமாா் 20 30 வருசம் கழிச்சு பழைய School நண்பா்களை சந்திக்கும் போது
ஈசியா அடையாளம் கண்டுபிடிக்க இதுவும் ஒரு வழி- Dress Code.