தங்கம் விலை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சவரன் 29,000க்கு கீழ் குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சவரன் 29,000க்கு கீழ் குறைந்துள்ளது. கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் சவரனுக்கு 1,000க்கு மேல் சரிந்துள்ளது.🌐