நாட்டில் ஒவ்வொருவரையும், ஒவ்வொரு வீட்டையும் இந்தி சென்றடைய வேண்டும்: அமித் ஷா

நாட்டில் ஒவ்வொருவரையும், ஒவ்வொரு வீட்டையும் இந்தி சென்றடைய வேண்டும்: அமித் ஷா
@ சந்தான பாரதி விட மாட்டார் போல… 🌐 இந்தி அல்லாத மற்ற மொழி பேசும் மக்களின் தன்மானத்தை சீண்டும் பாஜக அதற்குரிய விலைபெரும்.பொருளாதரவிழ்ச்சியை மறைக்கவே தினம் எதாவதுப்பிரச்னையை கிளப்புக்கிறது…🌐