நேற்றைய ஆட்டத்தில் நியூஸ்லாந்தை தோற்கடித்தது. சாம்பியன் கனவில் பாகிஸ்தான்..!

1992 உலகக்கோப்பையில் நடந்தது போல தற்போது கிடைத்த வெற்றி. நேற்றைய ஆட்டத்தில் நியூஸ்லாந்தை தோற்கடித்தது. சாம்பியன் கனவில் பாகிஸ்தான்..!
இதை நம் இந்திய வீரா்களால் மட்டும தான்  தவிடு பொடி ஆக்குவாா்கள் என நம்பிக்கையில்.