@ படித்த அதிகாரிகளே குற்றங்கள் செய்வதா?

ரூ.10 ஆயிரம் மதிப்புள்ள கள்ளநோட்டுகளுடன் ஓய்வுபெற்ற வருமான வரி அதிகாரி கைது
@ படித்த அதிகாரிகளே குற்றங்கள் செய்வதா?🌐