பிரதமர் மோடி, இந்த விவகாரத்தில் வெளிப்படையாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்” -ராகுல்

`ஜீரோ கண்டிஷன்; சொல்லுங்க, நான் எப்ப வரட்டும்?’- தொடரும் ராகுல்- காஷ்மீர் ஆளுநர் மோதல்.
# `காஷ்மீரில் இருந்துவரும் தகவல்கள் கவலை அளிக்கிறது. பிரதமர் மோடி, இந்த விவகாரத்தில் வெளிப்படையாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்” -ராகுல்