பிரிட்டன் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் தாமஸ் குக் திவால்: 21,000 பேர் வேலை இழப்பு; 1,50,000 பயணிகள் வீடு திரும்புவதில் சிக்கல்🌐

பிரிட்டன் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் தாமஸ் குக் திவால்: 21,000 பேர் வேலை இழப்பு; 1,50,000 பயணிகள் வீடு திரும்புவதில் சிக்கல்🌐