– புதிய தலைமுறைக்கு இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல் ISRO🌐

ட்விட்டரில் அதிகாரப்பூர்வமான கணக்கு எனக்கு இல்லை; எனது பெயரில் உலா வரும் கணக்குகள் போலியானவை
– புதிய தலைமுறைக்கு இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தகவல் ISRO🌐