புளுட்டோ கிரகத்தில் மீத்தேன் படிமங்கள்- விஞ்ஞானிகள் தகவல்…

புளுட்டோ கிரகத்தில் உள்ள மணல் குன்றுகளில் உறைந்த நிலையில் மீத்தேன் படிமங்கள் காணப்படுவதாக அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி மைய விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வாஷிங்டன்:

அமெரிக்காவின் ‘நாசா’ விண்வெளி மையம் கிரகங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. புளுட்டோ கிரகத்தை ஆராய நியூ கொரைசான்ஸ் என்ற விண்கலத்தை கடந்த 2015-ம் ஆண்டு அனுப்பி வைத்தது.

புளுட்டோ கிரகம் பூமியில் இருந்து மிகவும் தூரத்தில் உள்ளது. மிக சிறிய அளவிலான இக்கிரகத்தில் கடும் குளிர் நிலவுகிறது. இக்கிரகத்தை நியு கொரைசான் விண்கலம் போட்டோ எடுத்து அனுப்பியுள்ளது.

அங்கு 2 ஆயிரம் சதுர கி.மீட்டர் பரப்பளவுக்கு மணல் குன்றுகள் உள்ளன. டோக்கியோ நகரம் அளவிலான இவை காற்றினால் உருவாகியிருக்க கூடும் என கருதப்படுகிறது. மணல் குன்றுகள் கலிபோர் னியாவின் டெத் பள்ளத்தாக்கு, சீனாவின் தக்லா மகன் பாலைவனத்தில் இருப்பது போன்று உள்ளது.

புளுட்டோ கிரகத்தில் உள்ள மணல் குன்றுகளில் உறைந்த நிலையில் மீத்தேன் படிமங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை மணல் போன்று உள்ளது என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை அறிவியல் இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

64 comments

  1. permethrin diclofenac 75 mg spanje Raytheon Co is poised to book billions of dollarsworth of orders for its Patriot air and missile defense systemin the coming months, underscoring the resurgence of a weaponfirst developed to defend Europe against a possible Sovietattack lasix 500 mg price

  2. Women on AIs likely have an increased need for vitamin D because this vitamin is necessary to induce expression of CYP3A4 genes in the liver; letrozole Femara and exemestane Aromasin are detoxified in the liver by the CYP3A4 system Waltman et al ivermectin for scabies

  3. Overexpression of HER2 defines a clinically relevant subset of breast tumors and the success of trastuzumab, a humanized monoclonal antibody targeting this oncoprotein, represents a significant landmark in the treatment of this disease 12 stromectol over the counter uk avandamet duphalac sirup cena But breaking the routine can lead to weight gain for instance, skipping breakfast is associated with putting on weight, according to the study published in the International Journal of Obesity

  4. several thousand dimensions and sparse; this is because protein interaction network composed of thousands of proteins and the vast majority of proteins in the PIN have few interactions 17 women and viagra After centrifugation, the supernatant was discarded

  5. silagra does lidocaine patch make you sleepy So World War Two is where Salerno starts, lifting the lid onthe troubles and traumas of literature s mystery man, whofamously quit publishing at his peak in 1965 and lived out ofthe spotlight in a New Hampshire town until his death in 2010 atage 91 cialis online prescription By introducing ChR2 into cfos active neural ensembles during learning of a specific location in context fear conditioning, the activity of naturally activated neurons could actually be replayed artificially to directly test the relevance of that specific pattern of neural activity in encoding that specific context

Leave a comment

Your email address will not be published.