பொறியியல் படிப்புகளுக்கும் பொது நுழைவுத்தேர்வு – இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில் துணைத்தலைவர்

மருத்துவப் படிப்புகளைப் போல, பொறியியல் படிப்புகளுக்கும் அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் பொது நுழைவுத்தேர்வு – இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில் துணைத்தலைவர் பேட்டி

Leave a comment

Your email address will not be published.