மணமேடையில் தாலிகட்டும் நேரத்தில் மணமகள் ரோஜாபிரியா

மணமேடையில் தாலிகட்டும் நேரத்தில் மணமகள் ரோஜாபிரியா திக்குவாய், மனநலம் சரியில்லாதவள் என்று பெற்றோர்கள் திருமணத்தை நிறுத்திய போதும்….தன்னால் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கை பாதிக்கப்படக் கூடாது என்று….போலீசார் உதவியுடன் பதிவு திருமணம் செய்து கொண்ட
வேலூர் dt, திப்பசமுத்திரம் ரவி.
@ நல்ல மனம் வாழ்க!🌐