மது குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டினால்:-

மது குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டினால்:-

₹2000-3000 வசூலிக்கப்படுமாம்  6 மாத சிறை தண்டனை

ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் வாகனத்தை ஓட்டினால்:-
₹500 ரூபாயும் 3 மாத சிறைத்தண்டனையுமாம்
~*தமிழ்நாடு போக்கு வரத்துத்துறை*🌐