மாமல்லபுரத்தில் விடுதிகளில் தங்கியுள்ள வெளிநாட்டினரின் விவரங்களை தெரிவிக்க, விடுதி நிர்வாகங்களுக்கு காவல்துறை உத்தரவு.

மாமல்லபுரத்தில் விடுதிகளில் தங்கியுள்ள வெளிநாட்டினரின் விவரங்களை தெரிவிக்க, விடுதி நிர்வாகங்களுக்கு காவல்துறை உத்தரவு.

மாமல்லபுரத்தில் பிரதமர் மோடி மற்றும் சீன அதிபர் சந்திப்பு நடைபெற உள்ளதையொட்டி விடுதி நிர்வாகங்களுக்கு உத்தரவு.