மோடி மற்றும் நிர்மலா சீதாராமன் இறுதியாக நாட்டின் நிதி நெருக்கடியை முடிவுக்கு கொண்டு வர மன்மோகன் சிங்கின் வீட்டிற்கு சென்றனர்.


மோடி மற்றும் நிர்மலா சீதாராமன் இறுதியாக நாட்டின் நிதி நெருக்கடியை முடிவுக்கு கொண்டு வர மன்மோகன் சிங்கின் வீட்டிற்கு சென்றனர்.
இதுதான் கல்வியின் சக்தி, அரசு உயர் கல்வி கற்ற மனிதனுக்கு தலை வணங்க வேண்டும்.🔴