மோட்டர் வாகன சட்ட திருத்தத்தின் படி இனி Tvs XL வாகன Renewal கட்டணம் ரூ 50 லிருந்து 2000 ஆக உயர்வு…

மோட்டர் வாகன சட்ட திருத்தத்தின் படி
இனி Tvs XL வாகன Renewal கட்டணம்
ரூ 50 லிருந்து 2000 ஆக உயர்வு…

அந்த வண்டிய வித்தாலே அவ்ளோக்கு தான்டா போவும்.. 😒😒😒 appa namma vandi🤔🤔🤭🤭🤭🤪🤪🤣🤣🤣🤣