ரயில்வே வாரியத்தின் மிக நல்ல முடிவு ..

பயனுள்ள தகவல் !❇

ரயில்வே வாரியத்தின் மிக நல்ல முடிவு .. —————- + – + – + ————–

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ரயில் டிக்கெட்டை பின்வரும் நபர்களுக்கு மாற்றுதல்.

1. உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ரயில் டிக்கெட்டை உங்கள் இரத்த உறவுகளுக்கு மாற்ற முடியும்.

2. ஒரு நபர் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட்டை வைத்திருந்தால், பயணிக்க முடியாவிட்டால், டிக்கெட்டை தந்தை, தாய், சகோதரர், சகோதரி, மகன், மகள், கணவர் அல்லது மனைவி உள்ளிட்ட அவரது / அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மாற்ற முடியும்.

3. டிக்கெட் மாற்றுவதற்கு, ஐடி ஆதாரத்துடன் ரயில் புறப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்ட 24 மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக ஒரு விண்ணப்பத்தை தலைமை இடஒதுக்கீடு மேற்பார்வையாளரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

4. அரசு அதிகாரிகள் மற்ற அரசு அதிகாரிகளுக்கு மாற்றலாம்.

5. மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்களுக்கு டிக்கெட்டை மாற்றலாம்.

இதை பகிர்ந்தால் யாரேனும் ஒருவருக்கு உதவக்கூடும்.

விவரங்களுக்கு அணுக / பார்வையிட
: http: /www.indianrail.gov.in/change_Name.html🔴