ரஷ்யாவில்: இரண்டு வயது சிறுமி ஆழமான குழிக்குள் விழுந்தாள்.

*ரஷ்யாவில்: இரண்டு வயது சிறுமி ஆழமான குழிக்குள் விழுந்தாள்.

மீட்புப் படையினர் 17 வயது மெலிந்த பெண்ணைத் தலைகீழாக அந்தக் குழிக்குள் அனுப்பிக் குழந்தையை வெளியே இழுத்தனர். நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் சேனல் ஒளிபரப்பிய இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்.* 🛑