ரெயில்களில் ‘ஓசி’ பயணம்; ரூ.1,377 கோடி அபராதம் வசூல்

ரெயில்களில் ‘ஓசி’ பயணம்; ரூ.1,377 கோடி அபராதம் வசூல்
@ வட இந்தியாவில் இது மிக அதிகம்!. கண்ணுக்கு தொியாமல் எத்தனை கோடி அபராதம் கணக்கில் வரவில்லையோ❓