வாழ்க பணநாயகம்..

கர்நாடக அரசை கவிழ்க்க பாஜக செலவு செய்யும் தொகை
1000 கோடி..
வாழ்க பணநாயகம்..