இனி Credit Card தேவையில்லை….

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அனைத்து பொருட்களும் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களுடனும் சிறப்பு வசதிகளுடனும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

அந்த வகையில், Apple card என்ற Credit Card போன்ற செயலியை அறிமுகப்படுத்தவிருக்கிறது ஆப்பிள் நிறுவனம்.இந்த நவீன காலகட்டத்தில் பணம் கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு பதில், ஆன்லைன் மூலம் பரிவர்த்தனை செய்து பொருட்களை எளிதாக மக்கள் வாங்கிவிடுகின்றனர். அதற்கு மிகவும்
உதவுவது Credit Card. ஆனால், Credit card-ன் Password அல்லது CVV எண், யாருக்காவது தெரிந்தால் அதனை தவறாக பயன்படுத்திவிட முடியும். அதுபோன்ற பிரச்சனைகளில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுதான்
Apple Card செயலி. இதை பயன்படுத்தினால், ஒருமுறை நாம் மேற்கொள்ளும் பணப்பரிவர்த்தனை யாருக்கும் தெரியாது. மேலும், ஒவ்வொரு முறையும் வேறு வேறு Password-ஐ வைத்து உபயோகப்படுத்துவதால், இந்த செயலியை மிக எளிதிலும் பாதுகாப்பான முறையிலும் பயன்படுத்தமுடியும் என ஆப்பிள் நிறுவனத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர். இதுமட்டுமல்லாமல், Biometric, Touch ID, Face ID, ஒவ்வொரு முறையும் மாற்றக்கூடிய Security Code என பல்வேறு பாதுகாப்பு வசதிகளும் இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சேவை, இன்னும் சில மாதங்களில் அமெரிக்காவில் பயனுக்குவரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.