பாட்னா நகரம் வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது: பீகாரில் மழைக்கு 13 பேர் பலி

பாட்னா நகரம் வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது: பீகாரில் மழைக்கு 13 பேர் பலி
@ மழை அதிகமா பெய்து அழிவு!