இனி Credit Card தேவையில்லை….

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அனைத்து பொருட்களும் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களுடனும் சிறப்பு வசதிகளுடனும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த வகையில், Apple card என்ற Credit Card போன்ற செயலியை அறிமுகப்படுத்தவிருக்கிறது ஆப்பிள் நிறுவனம்.இந்த நவீன காலகட்டத்தில் பணம் கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு பதில், ஆன்லைன் மூலம் பரிவர்த்தனை செய்து பொருட்களை எளிதாக மக்கள் வாங்கிவிடுகின்றனர். அதற்கு மிகவும் உதவுவது Credit Card. ஆனால், Credit card-ன் Password அல்லது CVV எண், யாருக்காவது தெரிந்தால் அதனை தவறாக பயன்படுத்திவிட முடியும். அதுபோன்ற பிரச்சனைகளில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுதான் Apple Card செயலி. இதை பயன்படுத்தினால்,… Continue reading இனி Credit Card தேவையில்லை….