50 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு; ஆண்களுக்கு நிகராகப் பதவி!

50 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு; ஆண்களுக்கு நிகராகப் பதவி! – மகளிருக்கான அறிவிப்புகளால் அசத்தும் ஜெகன்🌐